Privacy Policy

BVBA Bamatec verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992.

De persoonlijke gegevens die BVBA Bamatec van u ontvangt, worden enkel gebruikt voor communicatiedoeleinden van BVBA Bamatec.


Correct beheer en bewaring

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard in onze databestanden in de EU. BVBA Bamatec beheert de gegevens van hun klanten als een goede huisvader. Daarom verbindt BVBA Bamatec zich ertoe deze informatie niet door te spelen aan organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch door te spelen naar commercieel opgezette databestanden.